No soporta Object

Oposicións. Secretarios xudiciais. Concurso específico de méritos

30 de xullo de 2014

Boletín Oficial do Estado
No Boletín Oficial do Estado número 184, de 30 de xullo do 2014, publícase a Orde JUS/1373/2014, de 25 de xullo, pola que se declara inhábil o mes de agosto, a efectos de cómputo de prazo de resolución do concurso específico de méritos, para a provisión de postos de traballo para o Corpo de Secretarios Xudiciais, convocado por Orde JUS/810/2014, de 7 de maio.


Ligazón