Convocatoria de axudas para o inicio de estudos universitarios no curso 2014/15

8 de outubro de 2014

Diario Oficial de Galicia
No Diario Oficial de Galicia número 192, de 8 de outubro do 2014, publícase a ORDE do 29 de setembro de 2014 pola que se aproban as bases e se procede á convocatoria de axudas para o inicio de estudos universitarios no curso 2014/15 nas universidades do Sistema universitario de Galicia.

[...]

f) Que a renda da unidade familiar non supere os seguintes limiares:

• Familias de 1 membro: 14.112,00 euros.

• Familias de 2 membros: 24.089,00 euros.

• Familias de 3 membros: 32.697,00 euros.

• Familias de 4 membros: 38.831,00 euros.

• Familias de 5 membros: 43.402,00 euros.

• Familias de 6 membros: 46.853,00 euros.

• Familias de 7 membros: 50.267,00 euros.

• Familias de 8 membros: 53.665,00 euros.

A partir do oitavo membro engadiranse 3.391,00 euros por cada novo membro computable da familia.

Ligazón