Comisións de servizo entre titulares. Adxudicación provisional oferta 20/05/2024

30 de maio de 2024

 "publicado na intranet"


Saíu publicada a Resolución da Dirección Xeral de Xustiza pola que se publican as adxudicacións provisionais de postos de traballo entre persoal funcionario dos corpos e escalas ao servizo da Administración de xustiza convocados pola Resolución do 20 de maio de 2024.