Concurso de traslados

18 de xullo de 2019

"Publicado no DOG e no BOE"

No día de hoxe publicáronse no DOG e no BOE as resolucións polas que se convocan a concurso de traslado prazas vacantes entre funcionarios dos corpos e escalas de xestión procesual e administrativa, de tramitación procesual e administrativa e de auxilio xudicial da Administración de xustiza.

O prazo para presentación de instancias vai dende o día 19 de xullo ate o 9 de agosto, inclusive.

Entrada en funcionamento dos novos órganos xudiciais

16 de xullo de 2019

"Publicado no BOE"

Ven de publicarse hoxe: Orden JUS/767/2019, de 11 de julio, por la que se dispone la fecha de efectividad de 22 plazas de magistrado en órganos colegiados, de entrada en funcionamiento de 45 juzgados correspondientes a la programación del año 2019, y de efectividad de 2 plazas de magistrado en la Sección de Apelación Penal de los Tribunales Superiores de Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla, de Cataluña y de la Comunidad de Madrid.

En Galicia entrarán en funcionamento o día 30 de setembro:

Novos avisos de desocupación de postos para a súa cobertura mediante substitución entre titulares

15 de xullo de 2019

"Publicado na intranet"

Publicados novos avisos de desocupación de postos que se ofertan para a sua cobertura mediante substitución entre titulares con data 12 de xullo de 2019.

As prazas ofértanse conxuntamente para a súa cobertura en substitución vertical ou horizontal. De acordo coa normativa reguladora, poderá solicitar as substitucións o persoal funcionario de carreira dos corpos xerais que estean es situación de servizo activo e prestando efectivamente servizo. Terá preferencia a tramitación das substitucións verticais, e dentro de cada un dos apartados operan os criterios de preferencia determinados na norma.

Corpo de Xestión Procesual e Administrativa da Administración de Xustiza


"publicado no BOE"

No dia de hoxe vense de publicar no BOE a Orden JUS/764/2019 de 10 de xullo pola que se convoca proceso selectivo para ingreso, polo sistema xeneral de Acceso Libre no Corpo de Xestión Procesual de Administrativa da Administración de Xustiza.

Mesa sectorial: porqué lle chaman negociación cando queren dicir imposición?

12 de xullo de 2019

Logo de ano e medio sen convocar unha mesa sectorial, e “tratando todos os asuntos ás agochadas” na mesa de seguimento do acordo que puxo fin ao conflito (antes chamábanlle folga) a DXX viuse na
obriga de convocar a mesa sectorial de xustiza porque debe darlle traslado ás organizacións sindicais das novas unidades xudiciais e prazas que van a crear antes de comunicarllo ao Ministerio. Doutro xeito, seguiríamos co oscurantismo de tratar todos os temas “entre os amiguetes”

Por fin!! A DXX convoca a todo-los sindicatos a unha Mesa Sectorial

9 de xullo de 2019

Logo de máis dun ano e medio dende a última Mesa Sectorial (25/10/2017) o Director Xeral ven de convocar unha nova reunión da Mesa Sectorial tras facer oídos xordos a toda-las peticións que fixemos dende este sindicato.

No día de onte enviounos o seguinte correo electrónico:

Publicada a resolución coas adxudicacións das últimas prazas ofertadas para a súa cobertura

"Publicado na intranet"

Publicada con data 8 de xullo de 2019  a cobertura en substitución entre persoal titular ao servizo da Administración de Xustiza en Galicia. 

Poden consultar a información na resolución de adxudicación de postos (só disponible na intranet) 

Concurso específico de méritos para provisión vacantes Xefes de Sección IMELGA A CORUÑA

5 de xullo de 2019


"publicado no DOG"


RESOLUCIÓN do 26 de xuño de 2019, da Dirección Xeral de Xustiza, pola que se resolve o concurso específico de méritos para a provisión das prazas vacantes de xefes de sección na Subdirección Territorial da Coruña do Instituto de Medicina Legal de Galicia, convocado pola Resolución do 8 de abril de 2019.

Proceso selectivo, sistema libre, Médicos Forenses

4 de xullo de 2019


"publicado no DOG"

RESOLUCIÓN do 25 de xuño de 2019, da Dirección Xeral de Xustiza, pola que se dispón a publicación da Orde JUS/626/2019, do 28 de maio, pola que se convoca proceso selectivo para ingreso, polo sistema xeral de acceso libre, no corpo nacional de médicos forenses.

Publicada a resolución coas adxudicacións das últimas prazas ofertadas para a súa cobertura

2 de xullo de 2019

"Publicado na intranet"

Publicada con data 1 de xullo de 2019  a cobertura en substitución entre persoal titular ao servizo da Administración de Xustiza en Galicia. 

Poden consultar a información na resolución de adxudicación de postos (só disponible na intranet) 

Novos avisos de desocupación de postos para a súa cobertura mediante substitución entre titulares

1 de xullo de 2019

"Publicado na intranet"

Publicados novos avisos de desocupación de postos que se ofertan para a sua cobertura mediante substitución entre titulares con data 1 de xullo de 2019. 

As prazas ofértanse conxuntamente para a súa cobertura en substitución vertical ou horizontal. De acordo coa normativa reguladora, poderá solicitar as substitucións o persoal funcionario de carreira dos corpos xerais que estean es situación de servizo activo e prestando efectivamente servizo. Terá preferencia a tramitación das substitucións verticais, e dentro de cada un dos apartados operan os criterios de preferencia determinados na norma. 

Resolución convocatoria de provisión de postos de traballo nos IML


"publicado no DOG"

No día de hoxe vense de publicar, RESOLUCIÓN do 18 de xuño de 2019, da Dirección Xeral de Xustiza, pola que se resolve a convocatoria de provisión, polo sistema de libre designación, anunciada pola Resolución do 9 de abril de 2019.

Contra a violencia machista

27 de xuño de 2019

"publicado en prensa"A falta de xulgados exclusivos para a violencia machista en Galicia engade obstáculos no proceso de denuncia.

Os partidos xudiciais de Vigo e A Coruña suman o 26,5% da poboación de Galicia, pero máis do 37% das denuncias por violencia de xénero. As dúas urbes contan dende o ano 2007 cos únicos xulgados específicos de violencia contra a muller, dos que carece o resto do país.

Corpos de Xestión Procesual e Administrativa, Tramitacion Procesual e Administrativa da Administración de Xustiza

25 de xuño de 2019

"publicado no BOE"


Orden JUS/690/2019, de 17 de junio, por la que se modifica la Orden JUS/ 645/2019, de 7 de junio, por la que se aprueba la relación provisional de admitidos y excluidos y se convoca a la realización de los ejercicios de los procesos selectivos para ingreso, por promoción interna, en los Cuerpos de Gestión Procesal y Administrativa y de Tramitación Procesal y Administrativa de la Administración de Justicia, convocados por Orden JUS/403/2019, de 21 de marzo y Orden JUS/404/2019, de 21 de marzo.

Devolución de IRPF por maternidade e paternidade

24 de xuño de 2019

"publicado na páxina de MUGEJU"


La Agencia Tributaria (AEAT) ha comenzado la devolución de las cantidades retenidas en concepto de IRPF a los mutualistas de MUFACE, ISFAS y MUGEJU que disfrutaron de permisos por maternidad y paternidad entre 2014 y 2017.

Publicada a resolución coas adxudicacións das últimas prazas ofertadas para a súa cobertura

"Publicado na intranet"

Publicada con data 24 de xuño de 2019 a resolución coas adxudicacións da última publicación de prazas ofertadas para a sua cobertura en substitución entre persoal titular ao servizo da Administración de Xustiza en Galicia. 

Poden consultar a información na resolución de adxudicación de postos (só disponible na intranet) 

Novos avisos de desocupación de postos para a súa cobertura mediante substitución entre titulares

"Publicado na intranet"

Publicados novos avisos de desocupación de postos que se ofertan para a sua cobertura mediante substitución entre titulares con data 24 de xuño de 2019. 

As prazas ofértanse conxuntamente para a súa cobertura en substitución vertical ou horizontal. De acordo coa normativa reguladora, poderá solicitar as substitucións o persoal funcionario de carreira dos corpos xerais que estean es situación de servizo activo e prestando efectivamente servizo. Terá preferencia a tramitación das substitucións verticais, e dentro de cada un dos apartados operan os criterios de preferencia determinados na norma. 

Acción Social


"publicado no DOG"

No dia de hoxe vense de publicar no DOG resolución da Dirección Xeral de Xustiza. a convocatoria e os criterios de repartición  do Fondo de Acción Social do ano 2019 para o persoal ao servizo da Administración de xustiza con destino na Comunidade Autónoma de Galicia.

Xestión quenda interna: instrucións para corrección de erros e relación parcial de admitidos e excluidos

21 de xuño de 2019

"publicado na páxina web do Ministerio"

Ligazón.- Instrucciones para subsanación de instancias

Relación definitiva parcial de admitidos y excluidos a la realizacion de los ejercicios del proceso selectivo para ingreso, por promoción interna, en el Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa.

Tramitación quenda interna: instrucións para corrección de erros e relación parcial de aspirantes admitidos e excluidos

"publicado na páxina web do Ministerio"

Ligazón.-Instrucciones subsanación de instancias

Relación definitiva parcial de admitidos y excluidos a la realizacion de los ejercicios del proceso selectivo para ingreso, por promoción interna, en el Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa.