Reunión de ACCION SOCIAL 2020

30 de setembro de 2020


Na reunión mantida no día de hoxe, por parte da DXX informan que existen unha totalidade de 129 solicitudes (5 delas con dous beneficiarios) polo que o número total ascende a 134 beneficiarios

Calendario laboral de Galicia 2021

"publicado no DOG"

De non se producir modificacións no calendario laboral de carácter estatal, as festas laborais no territorio da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2021 serán as seguintes: 

OPE 2017-18: Oferta das prazas na CCAA de Madrid - TPA (quenda interna)

"publicado no BOE"

Resolución de 18 de septiembre de 2020, por la que se corrigen errores en la de 14 de septiembre de 2020, de la Dirección General de Recursos Humanos y Relaciones con la Administración de Justicia, de la Consejería de Justicia, Interior y Víctimas, por la que se publica la relación de plazas en el ámbito territorial de la Comunidad de Madrid, que se ofrecen a los aspirantes que han superado el proceso selectivo para ingreso, por promoción interna, en el Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa de la Administración de Justicia, convocadas por Orden JUS/404/2019, de 21 de marzoProlongacións de xornadas froito dos plans de actuación por mor da COVID 19

29 de setembro de 2020

ALTERNATIVAS NA XUSTIZA INFORMA:
REFORZOS/PROLONGACIÓNS DE XORNADA

Existen dous tipos de reforzos:
a) Reforzo externo: (ex: social BIS)
b) Autoreforzo: con persoal do propio xulgado.

No caso do autoreforzo pola COVID-19 concédense 3 prolongacións de xornada mensuais (de calquera corpo) durante 3 meses aos xulgados do social (excepto Santiago e Pontevedra) e a os mercantís de A CORUÑA e VIGO tanto en réxime presencial como en teletraballo.

👉 As prolongacións son de 40 horas semanais en cómputo mensual.

👉 CONTÍAS:
  • XESTIÓN: 330 €
  • TRAMITACIÓN: 270 €
  • AUXILIO: 240 €
👉 Tes que ter en conta que a ausencia no posto de traballo inflúe na prolongación:
- Ausencia ata 5 días: debes recuperar as horas da prolongación
- Entre 5 e 10 días de ausencia: cobrarase a parte proporcional que se faga.
- Máis de 10 días de ausencia: non hai dereito a cobrar a prolongación.

👉 Horas a facer en Horarios especiais:
- Semana Grande: 5h30 min semanais
- Horario de verán: 7h30 min semanais


Publicada a resolución coas adxudicacións das últimas prazas ofertadas para a súa cobertura

"publicado na intranet"

Publicada con data 29 de setembro a resolución coas adxudicacións da última publicación de prazas ofertadas para a súa cobertura en substitución entre persoal titular ao servizo da Administración de Xustiza en Galicia.

O que a XUNTA DE GALICIA entende por "corrección de erros": "fusilar unha vacante"

"publicado no DOG"

VICEPRESIDENCIA PRIMEIRA E CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA, XUSTIZA E TURISMO

CORRECCIÓN DE ERROS.
Resolución do 28 de xullo de 2020, da Dirección Xeral de Xustiza, pola que se convocan a concurso de traslado prazas vacantes entre funcionarios dos corpos e escalas de xestión procesual e administrativa, de tramitación procesual e administrativa e de auxilio xudicial da Administración de xustiza.


CONCURSO DE TRASLADOS; CORRECCION DE ERROS (CA MADRID)


"publicado no BOE"

Vense de publicar no BOE; Resolución de 16 de septiembre de 2020, de la Dirección General de Recursos Humanos y Relaciones con la Administración de Justicia, de la Consejería de Justicia, Interior y Víctimas, por la que se corrigen errores en la de 28 de julio de 2020, por la que se convoca concurso de traslado entre funcionarios de los Cuerpos y Escalas de Gestión Procesal y Administrativa, Tramitación Procesal y Administrativa y Auxilio Judicial de la Administración de Justicia.

En el anexo I se suprime la siguiente plaza, por estar cubierta por funcionario titular: 
4398 OFICINA DECANATO. TRAMITACIÓN P.A. MAJADAHONDA. MADRID. 1 X N

CONCURSO DE TRASLADOS; CORRECCION DE ERROS


"publicado no BOE"

Vense de publicar no BOE; Resolución de 14 de septiembre de 2020, de la Dirección General de Justicia, de la Consejería de Presidencia, Administraciones Públicas y Justicia, por la que se corrigen errores en la de 28 de julio de 2020, por la que se convoca concurso de traslados entre funcionarios de los Cuerpos y Escalas de Gestión Procesal y Administrativa, de Tramitación Procesal y Administrativa y de Auxilio Judicial de la Administración de Justicia.

Eliminar las siguientes vacantes del Anexo 1, por estar cubiertas por funcionarios titulares:
12165, Juzgado de Primera instancia nº 2, Axuxilio Judicial, Ferrol (A Coruña)

OPE.- TPA (quenda libre) - listaxes

28 de setembro de 2020

"publicado na páxina web do Ministerio"

Acuerdo del Tribunal Calificador Único por el que se publica, por sedes de examen, la relación de aspirantes que han superado el tercer ejercicio de la fase de oposición del Cuerpo de Tramitación PA, turno libre, así como los criterios de puntuación de dicho ejercicio.

MUXEXU: Visado de recetas para funcionari@s adscrit@s á Seguridade Social

25 de setembro de 2020

"publicado na MUXEXU"

OPE 2017/18 - XPA - quenda libre: nota de corte do Tribunal Cualificador Unico

"publicado en la página web del ministerio"

Convocatoria do Comité de Acción Social:30.9.2020

COMISIÓN ACCIÓN SOCIAL


Orde do día:

1. Aprobación, se procede, da acta da sesión anterior (12/06/2020).

2. Aprobación das listas provisionais.


Data: MÉRCORES 30/09/2020.

Hora: 10:00 h.

Lugar: Videoconferencia.


OPE 2017/18: prazas ofertadas pola Comunitat Valenciana (corrección de erros)

"publicado no BOE"

Resolución de 22 de septiembre de 2020, de la Dirección General de Modernización y Relaciones con la Administración de Justicia, de la Conselleria de Justicia, Interior y Administración Pública, por la que se corrigen errores en la de 14 de septiembre de 2020, por la que se publica la relación de plazas en el ámbito territorial de la Comunitat Valenciana, que se ofrecen a los aspirantes que han superado el proceso selectivo para ingreso, por promoción interna en el Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa de la Administración de Justicia, convocado por Orden JUS/404/2019, de 21 de marzo.A CUT na defensa do público en plena pandemia pola COVID 19

24 de setembro de 2020


CUT sairá ás ruas o día 24 baixo o lema “Non ao confinamento dos servizos públicos".Hoxe  xoves, 24 de setembro,  a CUT realizará concentracións na Coruña, Compostela, Vigo e Cangas baixo o lema “Non ao confinamento dos servizos públicos”. 
CONCURSO 2020: A Praza VACANTE DE AX de Instrución 2 de Ferrol pendente dun fío

23 de setembro de 2020


Chamamentos interinos 23.9.2020

As prazas ofertadas a interin@s no día de hoxe son:

CORUÑA
  • Xulgado de Primeira Instancia nº 9 de CORUÑA --- XPA ---- zona 1 ---- desocupado por: baixa por enfermidade.
  • Xulgado do Penal nº 4 de CORUÑA --- TPA ---- zona 1 ---- desocupado por: baixa por enfermidade.
  • Xulgado de Primeira Instancia e Instrución nº 1 NEGREIRA --- TPA --- zona 2 ---- desocupado por: está en comisión de servicios
  • Xulgado de Instrución nº 4 de CORUÑA --- TPA ---- zona 1 ----- desocupado por: outros
  • Xulgado do Penal nº 3 de CORUÑA ----- AX ---- zona 1 ----  desocupado por: baixa por enfermidade

AXG-CUT denuncia o pésimo estado do mantemento dos ascensores no edificio xudicial da rúa Monforte en Coruña

"publicado en LA OPINION CORUÑA"


Un sindicato denuncia el mal estado de los ascensores de los juzgados

Alternativas na Xustiza-CUT urge a mejorar el mantenimiento

Redacción | A Coruña 23.09.2020 | 01:44


El sindicato Alternativas na Xustiza-CUT denunció ayer en un comunicado el "deplorable estado" de mantenimiento de los ascensores de los juzgados de la calle Monforte. 


CONCURSO DE TRASLADOS CATALUÑA (MODIFICACION RESOLUCION 28/07/2020) ; XESTION, TRAMITACION, AUXILIO


"publicado no BOE"

Vense de publicar no BOE; Resolución de 15 de septiembre de 2020, del Departamento de Justicia, por la que se modifica la de 28 de julio de 2020, por la que se convoca concurso de traslado entre funcionarios de los Cuerpos y Escalas de Gestión Procesal y Administrativa, Tramitación Procesal y Administrativa y Auxilio Judicial de la Administración de Justicia.

Considerando la necesidad de modificar la Resolución de 28 de julio de 2020, por la que se convoca concurso de traslado entre funcionarios de los cuerpos y escalas de gestión procesal y administrativa, tramitación procesal y administrativa y auxilio judicial de la Administración de justicia, publicada en el «Boletín Oficial del Estado» núm. 234, de 1.9.2020; Conforme al artículo 109 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, resuelvo: Modificar el anexo 1 de la citada Resolución.

Reunión do Comité de Seguridade e Saúde

22 de setembro de 2020
preme na imaxe para ampliar

AXG-CUT logra que a XUNTA remita as listaxes actualizadas das bolsas de interinos de toda Galicia

21 de setembro de 2020PREME NA IMAXE PARA AMPLIAR