CXPA quenda libre; Listado de persoas que superan o proceso selectivo

10 de maio de 2024

"publicado na páxina do Ministerio" 

Na páxina do Ministerio de xustiza, veñen de publicar o Acordo do Tribunal calificador do Corpo de Xestión, acceso libre ( Orde JUS/1254/2022, de 7 de decembro), facendo públicas as relacións de aspirantes de cada ámbito territorial, que superan o terceiro exercicio, as persoas aspirantes consideradas non aptas e o listado de persoas que superan o preceso selectivo..- ACORDO TRIBUNAL CALIFICADOR ÚNICO RELACION DEFINITIVA DE APROBADOS.pdf 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ASPIRANTES QUE SUPERAN O EXERCICIO