Comisións de servizo entre titulares. Adxudicación deinitiva oferta 20/05/2024

7 de xuño de 2024

Saíu publicada a Resolución do 6 de xuño de 2024, da Dirección Xeral de Xustiza, pola que se publican as adxudicacións definitivas de postos de traballo, en comisión de servizo, entre persoal funcionario dos corpos e escalas ao servizo da Administración de xustiza convocados pola Resolución do 20 de maio de
2024.