Axudas para mulleres que sofren violencia de xénero

23 de abril de 2014

Diario Oficial de Galicia
No Diario Oficial de Galicia número 77, do 23 de abril de 2014, publícase a Resolución do 16 de abril de 2014, da Secretaría Xeral da Igualdade, pola que se regulan as bases para a concesión das axudas establecidas no artigo 27 da Lei orgánica 1/2004, do 28 de decembro, de medidas de protección integral contra a violencia de xénero, e no artigo 43 da Lei 11/2007, do 27 de xullo, galega para a prevención e o tratamento integral da violencia de xénero, e se procede á súa convocatoria para o ano 2014.


Ligazón permanente