Máis medios humanos e materiais: Todo mellora... menos a Xustiza

20 de abril de 2014Vía: http://www.guerraeterna.com/