Concurso de traslados. Corrección de erros

23 de xuño de 2014

Boletín Oficial do Estado
No Boletín Oficial do Estado número 152, do 23 de xuño de 2014, publícanse diversas resolucións polas que se corrixen erros na na recente convocatoria de concurso de traslados entre funcionarios dos Corpos e Escalas de Xestión Procesual e Administrativa, Tramitación Procesual e Administrativa e Auxilio Xudicial da Administración de Xustiza.


Ligazóns:

Ámbito Ministerio

Ámbito Andalucía

Ámbito Comunitat Valenciana