Oposicións. Secretarios xudiciais. Concurso específico de méritos

30 de xullo de 2014

Boletín Oficial do Estado
No Boletín Oficial do Estado número 184, de 30 de xullo do 2014, publícase a Orde JUS/1373/2014, de 25 de xullo, pola que se declara inhábil o mes de agosto, a efectos de cómputo de prazo de resolución do concurso específico de méritos, para a provisión de postos de traballo para o Corpo de Secretarios Xudiciais, convocado por Orde JUS/810/2014, de 7 de maio.


Ligazón