Xuíces. Resolución do concurso de traslados

14 de xullo de 2014

Boletín Oficial do Estado
No Boletín Oficial do Estado número 170, de 14 de xullo do 2014, publicouse a Orde do Consello Xeral do Poder Xudicial, pola que se destina aos Xuíces que se relacionan, como consecuencia do concurso resolto por Acordo da Comisión Permanente do Consello Xeral do Poder Xudicial.


Ligazón


Ocho. Doña María del Pilar Cao Fernández, Jueza, que sirve el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Ponteareas (Pontevedra), pasará a desempeñar la plaza en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de O Porriño (Pontevedra), con funciones compartidas de Registro Civil.