O Goberno recada cos taxas xudiciais en Vigo o dobre do que vale a xustiza gratuíta

28 de outubro de 2014

A Xunta pagou 1,8 millóns nun ano a avogados de oficio por 9.300 casos.


Avogados e funcionarios maniféstanse contra o «tasazo» en Vigo no 2013. M. MORALEJO
A Consellería de Xustiza aboa 1,78 millóns de euros cada ano aos avogados de oficio de Vigo que atenden aos 9.343 pleiteantes que son beneficiarios da xustiza gratuíta. O diñeiro que a Xunta inviste por exercicio en representar aos litigantes de Vigo que carecen de recursos supón a metade dos 3 millóns que o Goberno recada nos xulgados da cidade coas taxas xudiciais nun exercicio. As devanditas tarxas tiñan como propósito sufragar a xustiza gratuíta pero, segundo a asociación SOS Xustiza, o Goberno destinou parte deses fondos a outros cometidos mentres recorta as axudas aos litigantes máis pobres.

O certo é que as solicitudes de xustiza gratuíta disparáronse en Vigo no último ano a pesar de que a crise parece remitir. Aquí inclúense as asistencias letradas a detidos ou a representación de vítimas de violencia de xénero ou dos maltratadores.

A oficina do Colexio de Avogados de Vigo que recolle as peticións para contar cun letrado de oficio tramitou 7.367 casos no que vai de ano, ao que hai que sumar preto de 250 asistencias en comisaría a detidos en outubro. Esta cifra de 7.617 expedientes supera nun 3,2 % os datos de hai un ano, cando se alcanzaron as 7.375 solicitudes.

Dos 82.267 demandas que se tramitaron nos xulgados de Vigo o ano pasado, o 11 % eran preitos de xustiza gratuíta sen que o demandante tivese que pagar unha minuta ao avogado ou ao procurador nin as taxas xudiciais.

A cifra media que abonou a Xunta aos avogados de oficio polo seu traballo en Vigo foi de 189 euros por preito resolto.

En cambio, o Goberno recadou en taxas xudiciais en Vigo o dobre do que custa a xustiza gratuíta. As mil demandas de recursos civís que a Audiencia tramita cada ano xeran un mínimo de 800.000 euros porque cada apelante debe pagar 800 euros, salvo se dispón de xustiza gratuíta.

Outra fonte de ingresos son os preitos monitorios nos que un acredor reclama unha débeda en metálico ao moroso. Entre xaneiro e outubro houbo 4.500 preitos deste tipo, o que carrexou uns ingresos de 675.000 euros só polo feito de presentar as demandas. Hai que facer a excepción de que os monitorios de contías inferiores a 2.000 euros están exentos de taxas e moitas agudas empresas dividen as súas facturas para que o litixio lles salga gratis.

O Estado tamén fixo caixa coas 1.000 demandas de preferentes rexistradas en Vigo no que vai ano, que deixaron 300.000 euros máis unha porcentaxe das contías en disputa. Outros 500 xuízos ordinarios proporcionaron 150.000 euros máis e 1.500 demandas verbais xeraron 225.000 euros.

Con estas contas, a conclusión é que no que vai de ano, o Estado embolsouse máis de 2,1 millóns en Vigo en taxas xudiciais. Segue na tónica do ano pasado, cando o fisco recadou 4,4 millóns en toda a provincia nestes prezos públicos, uns 3 millóns procedentes de Vigo. En todo caso, a día de hoxe, a recadación obtida coas taxas na cidade xa supera o que se gastou a Xunta o ano pasado en avogados de oficio.

A tese que propón a plataforma SOS Xustiza é que a recadación das taxas non contribuíu a ampliar o número de beneficiarios de xustiza gratuíta. Non porque non haxa fondos suficientes, como se comprobou en Vigo, senón porque «o Goberno rebaixou os limiares económicos ou os mantén practicamente, dificultando o acceso ao dereito de asistencia xurídica gratuíta».

SOS Xustiza baséase no informe elaborado pola Comisión de Estudos da Plataforma para dicir que «máis persoas necesitadas quedarán excluídas da asistencia gratuíta a pesar do afirmado polo Goberno». A asociación explica que o novo baremo que se maneja prexudica aos litigantes solteiros e contabilizan os pisos e leiras do solicitante a pesar de careza de ingresos ou liquidez. As unidades familiares con catro membros ou máis son as máis beneficiadas.

Sosteñen que as taxas non serviron para financiar a xustiza gratuíta pero, en realidade, o orzamento estatal quedou conxelado. En Galicia, din, tampouco incrementaron esas partidas.


Publicado o 28/10/2014 en www.lavozdegalicia.es

Ligazón permanente