Pontevedra: Calendario laboral 2015 - Festividades locais

16 de outubro de 2014

Boletín Oficial da provincia de Pontevedra

No Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra número 198, de 14 de outubro, publícase o calendario laboral para o ano 2015 na provincia de Pontevedra

Ligazón

CALENDARIO LABORAL ANO 2015


Consonte co disposto no artigo 37.2, do Real decreto lexislativo 1/1995, do 24 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei do Estatuto dos traballadores, nos artigos 45 e 46 do Real decreto 2001/1983, do 28 de xullo, declarados vixentes pola disposición derrogatoria única do Real decreto 1561/1995, do 21 de setembro, sobre xornadas especiais de traballo e no Decreto 67/2014, do 28 de maio, polo que se determina o calendario laboral para o ano 2015 na Comunidade Autónoma de Galicia, esta Xefatura Territorial da Consellería de Traballo e Benestar, elaborou para a provincia de Pontevedra o seguinte


CALENDARIO LABORAL


PRIMEIRO.—FESTAS LABORAIS DE CARÁCTER XERAL.

De conformidade co disposto no Decreto 67/2014, do 28 de maio, da Xunta de Galicia, as festas laborais de carácter retribuído e non recuperable no territorio da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2015 serán as seguintes:

01 de xaneiro Aninovo.

06 de xaneiro Día de Reis.

20 de marzo Día seguinte a San Xosé.

02 de abril Xoves Santo.

03 de abril Venres Santo.

01 de maio Festa do Traballo.

25 de xullo. Día Nacional de Galicia.

15 de agosto A Asunción.

12 de outubro Día da Hispanidade.

02 de novembro Día seguinte aTodos os Santos.

08 de decembro A Inmaculada.

25 de decembro. Nadal


SEGUNDO.—FESTAS LABORAIS DE CARÁCTER LOCAL.

Ao abeiro do disposto no artigo 37.2 do Estatuto dos traballadores, artigo 46 do Real decreto 2001/1983, do 28 de xullo, Decreto 67/2014, do 28 de maio e o artigo 1.11º do Real decreto 2412/1982, do 24 de xullo, sobre traspaso de funcións e servizos da Administración do Estado á Comunidade Autónoma de Galicia en materia de traballo, serán inhábiles para o traballo, retribuídas e non recuperables, a proposta do Pleno dos respectivos concellos, as seguintes festas de ámbito local:

AGOLADA

29 de xuño / 30 de xuño


ARBO

03 de febreiro San Brais / 29 de xuño San Pedro


BAIONA

20 de xullo Santa Liberata / 10 de agosto San Lourenzo


BARRO

19 de xuño Festa do Viño / 02 de outubro Romaría de San Breixo


BUEU

16 de xullo Virxe do Carme / 11 de novembro San Martiño


CALDAS DE REIS

22 de maio Santa Rita / 24 de xuño San Xoán


CAMBADOS

11 de xullo San Bieito / 18 de xullo Santa Mariña


CAMPO LAMEIRO

18 de febreiro Mércores de Cinza / 29 de setembro San Miguel


CANGAS

27 de marzo Venres das Dores / 31 de agosto Luns do Cristo


CAÑIZA, A

25 de maio Festa das Pascuillas / 15 de outubro Festa de Santa Tareixa


CATOIRA

13 de xullo Santo Antón de Padua e Neno Xesús / 24 de xullo San Mamede da Parroquia de Abalo


CERDEDO

24 de xuño San Xoán Bautista / 27 de xullo Festividade do Ecce-Homo


COTOBADE

18 de febreiro Mércores de Cinza / 17 de agosto San Roque


COVELO

25 de maio Festa das Pascuillas / 08 de setembro Romaría da Franqueira


CRECENTE

13 de maio Virxe de Fátima / 29 de xuño San Pedro


CUNTIS

24 de xuño San Xoán / 18 de agosto San Antón


DOZÓN

20 de xullo Festa do Carme / 06 de agosto Festa do San Salvador


ESTRADA, A

24 de xuño San Xoán / 26 de xuño San Paio


FORCAREI

31 de Agosto Luns das Dores / 11 de novembro San Martiño


FORNELOS DE MONTES

06 de abril Luns de Pascua / 10 de agosto Festas de San Lourenzo


GONDOMAR

10 de xullo San Bieito / 17 de agosto San Roque


GROVE, O

16 de xullo Festividade do Carme / 11 de novembro San Martiño


GUARDA, A

16 de xullo Virxe do Carme / 23 de setembro Santa Tegra


ILLA DE AROUSA

07 de xaneiro San Xulián / 17 de febreiro Martes de Entroido


LALÍN

21 de setembro / 22 de setembro Festas Patronais


LAMA, A

27 de xullo San Xoaquín e Santa Ana / 05 de agosto Nosa Señora das Ermidas


MARÍN

16 de xullo Nosa Sra. do Carme / 08 de setembro Nosa Señora do Porto


MEAÑO

03 de febreiro San Brais / 06 de abril Luns de Pascua


MEIS

06 de abril Luns de Pascua (Nosa Señora das Cabezas) / 18 de febreiro Mércores de Cinza


MOAÑA

16 de xullo Nosa Sra. do Carme / 11 de novembro San Martiño


MONDARIZ

25 de maio / 17 de agosto


MONDARIZ-BALNEARIO

11 de febreiro Nosa Señora de Lourdes / 25 de maio Romaría Nosa Sra. da Franqueira


MORAÑA

06 de agosto San Salvador de Saiáns / 11 de novembro San Martiño


MOS

15 de xuño Festa da Rosa / 07 de agosto San Mamede


NEVES, AS

29 de xullo Santa Marta / 05 de agosto Nosa Señora das Neves


NIGRÁN

24 de xuño San Xoán / 29 de xuño San Pedro


OIA

25 de maio Virxe do Mar / 07 de Agosto San Mamede


PAZOS DE BORBÉN

15 de xaneiro San Amaro / 06 de abril Luns de Pascua


POIO

24 de xuño San Xoán / 24 de setembro Nosa Sra. da Mercé


PONTEAREAS

08 de xuño Luns seguinte ao Corpus Cristi / 29 de setembro San Miguel Arcanxo


PONTE CALDELAS

18 de febreiro Mércores de Cinza / 02 de setembro Festa das Dores


PONTECESURES

07 de xaneiro San Xulián / 06 de xullo Festa do Carme


PONTEVEDRA

18 de febreiro Mércores de Cinza / 11 de xullo San Bieito


PORRIÑO, O

13 de xullo San Bieito / 28 de setembro Santísimo Cristo da Agonía


PORTAS

06 de abril Luns de Pascua / 24 de xuño San Xoán


REDONDELA

13 de abril Luns do Cristo / 04 de xuño Xoves da Coca


RIBADUMIA

06 de abril Luns de Pascua / 05 de xuño Festa do Viño Tinto


RODEIRO

17 de febreiro Martes de Entroido / 08 de setembro Nosa Señora do Faro


ROSAL, O

17 de febreiro Martes de Entroido / 15 de maio San Isidro


SALCEDA DE CASELAS

17 de febreiro Martes de Entroido / 20 de xullo Luns do Cristo


SALVATERRA DE MIÑO

15 de xuño Santísimo Cristo da Victoria / 10 de agosto San Lourenzo


SANXENXO

06 de abril Luns de Pascua Romaría O Con / 04 de setembro Santa Rosalía


SILLEDA

13 de xullo / 24 de agosto Festa da Empanada


SOUTOMAIOR


06 de abril Luns de Pascua / 06 de agosto San Salvador


TOMIÑO

17 de febreiro Martes de Entroido / 14 de setembro Luns do Alivio


TUI

17 de febreiro Martes de Entroido / 13 de abril Luns de San Telmo


VALGA

24 de xullo / 07 de decembro


VIGO

28 de marzo Reconquista de Vigo / 17 de agosto San Roque


VILABOA

17 de febreiro Martes de Entroido / 11 de novembro San Martiño


VILA DE CRUCES

10 de agosto Festas Patronais / 11 de agosto


VILAGARCÍA DE AROUSA

22 de maio Santa Rita / 24 de xuño San Xoán


VILANOVA DE AROUSA

15 de xaneiro San Mauro / 16 de setembro San CibránTERCEIRO.— Consonte co disposto no artigo 48.7 da Lei de réxime xurídico das administracións públicas e de procedemento administrativo común, modificada pola Lei 4/1999, do 13 de xaneiro, as festas laborais sinaladas, tanto as de carácter autonómico coma local, terán a consideración de días inhábiles para os efectos de cómputos de prazos


CUARTO.— OBRIGATORIEDADE DO CALENDARIO.


En virtude do disposto no artigo 34.6 do Real decreto lexislativo 1/1995, do 24 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei do Estatuto dos traballadores, as empresas deberán ter exposto nun lugar visible do centro de traballo, para coñecemento e consulta dos traballadores, o calendario laboral.


O incumprimento do anterior constitúe infracción en materia laboral tipificada no artigo 6.1 do Real decreto lexislativo 5/2000, do 4 de agosto, polo que se aproba o texto refundido da Lei sobre infraccións e sancións na orde social.


Vigo, 3 de outubro de 2014.—A xefa territorial, María Rita Peón Fernández