Rexistro de Parellas de Feito de Galicia

21 de novembro de 2014

Diario Oficial de Galicia
No Diario Oficial de Galicia número 224, do 21 de novembro de 2014, publícase o Decreto 146/2014, do 13 de novembro, da Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza, polo que se modifica o Decreto 248/2007, do 20 de decembro, polo que se crea e se regula o Rexistro de Parellas de Feito de Galicia.


Ligazón