Circular da Mutualidade Xeral Xudicial

28 de abril de 2015


Na páxina web da Mutualidade publicouse a Circular N°88, de data 15 de Abril de 2015, pola que se modifica o texto de varios epígrafes da Circular N° 87, de data 21 de Maio de 2012, da Xerencia da Mutualidade Xeral Xudicial, sobre campo de aplicación do Réxime Especial de Seguridade Social do persoal ao servizo da Administración de Xustiza e Réxime de Afiliación a MUGEJU.

Circular Nº88