Empregados públicos do ámbito estatal. Nóminas

24 de setembro de 2015No Boletín Oficial do Estado número 229, do 24 de setembro de 2015, publicouse a Resolución de 18 de setembro de 2015, conxunta das Secretarías de Estado de Orzamentos e Gastos e de Administracións Públicas, pola que se ditan instrucións para a aplicación efectiva, no ámbito do sector público estatal, das previsións do artigo 1 do Real Decreto-lei 10/2015, de 11 de setembro, polo que se conceden créditos extraordinarios e suplementos de crédito no orzamento do Estado e adóptanse outras medidas en materia de emprego público e de estímulo á economía.


Ligazón