[04/11/2015] - Novos avisos de desocupación de postos para a súa cobertura mediante substitucións entre titulares

4 de novembro de 2015Publicados novos avisos de desocupación de postos que se ofertan para a sua cobertura mediante substitución entre titulares con data 4 de novembro de 2015.

As prazas ofértanse conxuntamente para a súa cobertura en substitución vertical ou horizontal. De acordo coa normativa reguladora, terá preferencia a tramitación das substitucións verticais, e dentro de cada un dos apartados operan os criterios de preferencia determinados na norma.

Os avisos prodúcense pola necesidade de cubrir postos de traballo reservados aos funcionarios integrantes dos corpos xerais ao servizo da Administración de xustiza en Galicia, que actualmente se atopan desocupados por estaren vacantes ou por ausencia do titular por periodos de longa duración.

Os/as interesados/as nas substitucións poden presentar as súas solicitudes conforme ao modelo Anexo II, facendo constar no espacio adicado ao órgano xudicial, o órgano no que se atopa destinado, así como aquel para o que fai a súa solicitude.

A información sobre os postos ofertados pode consultarse no documento Avisos de desocupación. (so accesible dende o posto de traballo)


AVISOS

Substitucións entre titulares:

o Puntos quinto e sexto da Resolución do 07/05/08 DOG 15/05/08

o Anticipar por fax: núm. 981 54 62 22

o Modelo: Anexo II


A CORUÑA

T.S.X.G. SALA DO SOCIAL – A CORUÑA

Corpo: Tramitación procesual e administrativa

Prazo: 04, 05 e 06 de novembro de 2015

Motivo: comisión de servizosXDO. 1ª INSTANCIA E INSTRUC. NÚM. 2 – RIBEIRA

Corpo: Auxilio Xudicial

Prazo: 04, 05 e 06 de novembro de 2015

Motivo: liberación sindical

LUGO

SERVIZO COMÚN DE NOTIFICACIÓNS E EMBARGOS –LUGO

Corpo: Tramitación procesual e administrativa

Prazo: 04, 05 e 06 de novembro de 2015

Motivo: liberación sindical

OURENSE

XDO. 1ª INSTANCIA Nº 3 – OURENSE

Corpo: Auxilio Xudicial

Prazo: 04, 05 e 06 de novembro de 2015

Motivo: liberación sindical

XDO. DO PENAL Nº 2 – OURENSE

Corpo: Xestión Procesual e Administrativa

Prazo: 04, 05 e 06 de novembro de 2015

Motivo: vacante