Convenio Mutualidade-Sergas para 2016

29 de febreiro de 2016No Boletín Oficial do Estado número 51 do 29 de febreiro de 2016, publícase a Resolución do 17 de febreiro de 2016, da Subsecretaría, pola que se publica o Acordo de prórroga e actualización para o ano 2016 do Convenio de colaboración entre o Servizo Galego de Saúde e a Mutualidad Xeral de Funcionarios Civís do Estado, o Instituto Social das Forzas Armadas e a Mutualidad Xeral Xudicial, para a prestación en zonas rurais de determinados servizos sanitarios aos mutualistas e demais beneficiarios adscritos a entidades de seguro de asistencia sanitaria concertada con dicha mutualidades.


Ligazón