Acción Social 2024: "E-mosido engañado"

14 de maio de 2024

 Tra-lo escandaloso recorte efectuado no ano 2011, as seguintes  ofertas da Xunta de Galiza dan moito que pensar.

Desde  AXG-CUT presentamos as seguintes alegacións para a recuperación dos programas da acción social do ano 2011: