[02/02/2016] Novos avisos de desocupación de postos para a súa cobertura mediante substitucións entre titulares

2 de febreiro de 2016
Publicados novos avisos de desocupación de postos que se ofertan para a sua cobertura mediante substitución entre titulares con data 2 de febreiro de 2016.

As prazas ofértanse conxuntamente para a súa cobertura en substitución vertical ou horizontal. De acordo coa normativa reguladora, terá preferencia a tramitación das substitucións verticais, e dentro de cada un dos apartados operan os criterios de preferencia determinados na norma.

Os avisos prodúcense pola necesidade de cubrir postos de traballo reservados aos funcionarios integrantes dos corpos xerais ao servizo da Administración de xustiza en Galicia, que actualmente se atopan desocupados por estaren vacantes ou por ausencia do titular por periodos de longa duración.

Os/as interesados/as nas substitucións poden presentar as súas solicitudes conforme ao modelo Anexo II, facendo constar no espacio adicado ao órgano xudicial, o órgano no que se atopa destinado, así como aquel para o que fai a súa solicitude.

A información sobre os postos ofertados pode consultarse no documento Avisos de desocupación (accesible só dende o posto de traballo)


Avisos


A CORUÑA


XDO. 1ª INSTANCIA E INSTRUCIÓN NÚM. 1 – CARBALLO

Corpo: Tramitación procesual e administrativa
Prazo: 02,03 e 04 de febreiro de 2016
Motivo: Cambio situación administrativaPONTEVEDRA


XDO. 1ª INSTANCIA NÚM. 7 - VIGO

Corpo: Xestión procesual e administrativa
Prazo: 02,03 e 04 de febreiro de 2016
Motivo: Vacante