Oposicións. "Plantillas" provisionais do primeiro exame de Xestión e Tramitación, promoción interna

26 de abril de 2016

Na páxina web do Ministerio de Xustiza publicáronse os seguintes acordos dos Tribunais Cualificadores en relación co primeiro exercicio das oposicións para os corpos de Xestión e Tramitación, quenda de promoción interna:


  • Acuerdo del Tribunal Calificador Único, por el que se publica la plantilla de respuestas válidas correspondientes al primer ejercicio, celebrado el pasado 23 de abril de 2016. (TRAMITACIÓN PROCESAL Y ADMINISTRATIVA, ACCESO PROMOCIÓN INTERNA, Orden JUS/2683/2015, de 1 de diciembre (BOE de 15 de diciembre))

    Acceso a la novedad
  • Acuerdo del Tribunal Calificador Único, por el que se publica la plantilla de respuestas válidas correspondientes al primer ejercicio, celebrado el pasado 24 de abril de 2016. (GESTIÓN PROCESAL Y ADMINISTRATIVA, ACCESO PROMOCIÓN INTERNA, Orden JUS/2682/2015, de 1 de diciembre (BOE de 15 de diciembre) )

    Acceso a la novedad