Rexistro Civil. Inscrición de matrimonios en forma relixiosa. Certificado de capacidade matrimonial e de celebración do matrimonio

22 de abril de 2016


No Boletín Oficial do Estado número 97, do 22 de abril de 2016, publícase a Orde JUS/577/2016, do 19 de abril, sobre inscrición no Rexistro Civil de determinados matrimonios celebrados en forma relixiosa e aprobación do modelo de certificado de capacidade matrimonial e de celebración de matrimonio relixioso.


Ligazón permanente