A Delegación de Xustiza de A Coruña négase a constituir a Comisión Paritaria de Interinos

8 de agosto de 2016