Convocatoria da bolsa de Interinos de Castela e León 2016 - Burgos

30 de setembro de 2016

Na páxina web do Ministerio de Xustiza publicouse a Resolución da Xerencia Territorial de Xustiza de Castela e León en Burgos de 26/09/2016 pola que se acorda a convocatoria para a constitución das bolsas de traballo de interinos para os Corpos de Médicos Forenses, Xestión Procesual e Administrativa, Tramitación Procesual e Auxilio Xudicial das provincias de Ávila, Burgos, Segovia e Soria


RESOLUCION DE LA GERENCIA TERRITORIAL DE JUSTICIA DE CASTILLA Y LEON EN BURGOS DE FECHA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2016 POR LA QUE SE ACUERDA LA CONVOCATORIA PARA LA CONSTITUCION DE LAS BOLSAS DE TRABAJO DE INTERINOS PARA LOS CUERPOS DE MÉDICOS FORENSES, GESTIÓN PROCESAL Y ADMINISTRATIVA, TRAMITACIÓN PROCESAL Y ADMINISTRATIVA Y DE AUXILIO JUDICIAL DE LAS PROVINCIAS DE ÁVILA, BURGOS, SEGOVIA Y SORIA


PROVINCIAM. FORENSESGESTIÓNTRAMITACIÓNAUXILIO J.
ÁVILA2222920
BURGOS46210045
SEGOVIA2212721
SORIA2182219


  • Fecha de inicio de presentación de instancias: 3 de octubre de 2016

  • Fecha de fin de presentación de instancias: 17 de octubre de 2016

Convocatoria Bolsa Interinos CyL 2016 Burgos (PDF. 255 KB)