Oposicións. Tramitación, promoción interna. Proposta definitiva de aprobados

30 de novembro de 2016

Na páxina web do Ministerio de Xustiza publicouse o Acordo do Tribunal das oposicións para o acceso ao corpo de Tramitación, quenda de promobición interna, polo que se fai pública a relación definitiva de méritos e elévase á Secretaría de Estado a proposta definitiva de aprobados

Acuerdo del Tribunal de 28 de noviembre, por el que se publica la relación definitiva de méritos y se eleva a la Secretaría de Estado la propuesta definitiva de aprobados

30 de noviembre de 2016

Documentos asociados