Publicado programa de autoformación da EGAP para o persoal da Administración de xustiza de Galicia

10 de abril de 2017


"publicado no doga"

RESOLUCIÓN do 30 de marzo de 2017 pola que se convoca o Programa de autoformación para o persoal ao servizo das administracións territoriais, institucionais e entes públicos instrumentais do sector público da Comunidade Autónoma, así como para o persoal da Administración de xustiza de Galicia e de administración e servizos (PAS) das tres universidades galegas.

Ligazón permanente