Publicada no DOG Lei 3/2017, do 13 de xullo, de impulso ao crecemento económico e reforzo do gasto social

14 de xullo de 2017


Publicada no DOG de hoxe, 14 de xullo de 2017, a LEI 3/2017, do 13 de xullo, de impulso ao crecemento económico e reforzo do gasto social e de modificación da Lei 1/2017, do 8 de febreiro, de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2017.

Acceso ao DOG