Rectificación e remisión das novas bases das convocatorias OEP 2016 quenda libre

31 de outubro de 2017


O Ministerio de Xustiza remitiu de novo as novas bases das convocatorias onde xa se recolle a mesma penalización das preguntas non acertadas que para a quenda de promoción interna, tal e como se comprometera na Mesa de Negociación do pasado día 10 de octubro.

Texto definitivo AUXILIO XUDICIAL

Texto definitivo XESTIÓN PROCESUAL

Texto definitivo TRAMITACIÓN PROCESUAL