ÚLTIMA HORA: prórroga do prazo de presentación de instancias -quenda de promoción interna- ata o día 6 de novembro

6 de outubro de 2017


"Publicado na páxina web do Ministerio de Xustiza"

Por problemas xurdidos na cumprimentación da instancia para a participación nas probas selectivas - quenda interna- aos corpos de xestión procesual e administrativa e tramitación procesual e administrativa, o prazo de presentación prorrógase ata o día 6 DE NOVEMBRO DE 2017.