Publicación no BOE das listaxes provisionais do concurso de traslados

14 de novembro de 2017


"publicado no BOE"

 Orde JUS/1097/2017, do 24 de outubro, pola que se resolve provisionalmente, apróbase a relación de excluídos e anúncianse os lugares onde están a disposición dos interesados os anexos III do concurso de traslado entre funcionarios dos Corpos e Escalas de Xestión Procesual e Administrativa, Tramitación Procesual e Administrativa e Auxilio Xudicial da Administración de Xustiza, convocado por Orde JUS/646/2017, do 19 de xuño.

enlace BOE