Convenio de colaboración en materia de seguridade nos edificios xudiciais

18 de xaneiro de 2018


"publicado no BOE"

Resolución do 8 de xaneiro de 2018, da Secretaría Xeral Técnica, pola que se publica o Convenio de colaboración e coordinación coa Xunta de Galicia, en materia de seguridade nos edificios da Administración de Xustiza en Galicia.