Plan anual de vacacións 2018

24 de maio de 2018

"publicado na intranet"

 A Dirección Xeral de Xustiza aprobou o Plan anual de vacacións 2018 para o persoal funcionario dos corpos ao servizo da Administración de xustiza (corpos de médicos forenses, de xestión procesual e administrativa, de tramitación procesual e administrativa e mais de auxilio xudicial), en servizo activo, que presten servizos na Administración de xustiza en Galicia.

Ligazón


Duración: 22 días hábiles ou os días que correspondan proporcionalmente se o tempo de servizo durante o ano fose inferior.

Días adicionais por antigüidade: 15 anos de servizo: 23 días hábiles *** 20 anos de servizo: 24 días hábiles **** 25 anos de servizo: 25 días hábiles **** 30 ou máis anos de servizo: 26 días hábiles.
(Os ditos días poderán gozarse DENDE O DÍA SEGUINTE AO DE CUMPRIMENTO dos correspondientes anos de servizo).