Publicación na páxina web do Ministerio de Xustiza dos cuestionarios e modelos de respostas das oposición do ano 2017

17 de xullo de 2018

Na páxina web do Ministerio de Xustiza pódense consultar os cuestionarios e os modelos de respostas dos diferentes exercicios das oposicións de acceso ós distintos corpos.


Ligazón á páxina do Ministerio de Xustiza-Emprego público