XPA - quenda interna: exercicios celebrados o día 20 de xaneiro de 2018

13 de xullo de 2018

"publicado na páxina web do ministerio"

XPA (quenda interna): Orde JUS/930/2017, do 19 de setembro (BOE do 4 de outubro)

Exercicios realizados o pasado 20 de xaneiro de 2018 para ingreso no Corpo de Xestión Procesual e Administrativa da Administración de Xustiza - quenda interna: