Estrutura básica do Ministerio de Xustiza: RD 1044/18, 24 de agosto

27 de agosto de 2018

"publicado no BOE"

Real Decreto 1044/2018, do 24 de agosto, polo que se desenvolve a estrutura orgánica básica do Ministerio de Xustiza e modifícase o Real Decreto 595/2018, do 22 de xuño, polo que se establece a estrutura orgánica básica dos Departamentos Ministeriais.