Modificación nos avisos de desocupación de postos para a súa cobertura mediante substitución entre titulares

25 de outubro de 2018

"publicado na intranet"

Dado que se detectou un erro material na publicación de data do 23/10/2018 de cobertura mediante substitución entre titulares dunha praza do Decanato da Coruña, procédese á súa corrección.


A información sobre o posto ofertado pode consultarse no documento Avisos de desocupación (so accesible dende a intranet).

Preme para ampliar