Resolución de outorgamento de destino ao persoal funcionario do corpo de médicos forenses

20 de novembro de 2018

"publicado na intranet"

Publícase a Resolución do 7 de novembro de 2018, da Dirección Xeral de Xustiza, pola que se outorga destino ao persoal funcionario do corpo de médicos forenses que superou as probas selectivas convocadas pola Orde JUS/350/2017, do 28 de marzo.