Bases cómuns que rexirán o proceso selectivo para o ingreso ou acceso ós corpos de funcionarios ó servizo da administración de xustiza

15 de marzo de 2019

"publicado no BOE"

Orden JUS/291/2019, de 4 de marzo, por la que se establecen las bases comunes que regirán los procesos selectivos para ingreso o acceso a los cuerpos de funcionarios al servicio de la Administración de Justicia.
Ligazón ao BOE