Contestación da Xunta Electoral de Galicia á solicitude de AXG-CUT

8 de marzo de 2019

Vimos de recibir no día de hoxe a contestación da Xunta Electoral de Galiza á solicitude que fixo AXG-CUT para que participen tódolos traballadores como personal colaborador das Xunta Electorais


En relación co escrito núm. 138/2019, de data 21 de febreiro, e os outros de contido análogo achegados polo sindicato CUT, a Xunta Electoral de Galicia na súa sesión do día 1 de marzo acordou informar o seguinte:1.-A composición das xuntas electorais é a prevista nos artigos 8 e seguintes de Lei Orgánica 5/1985, de 19 de xuño, de Réxime Electoral Xeral (BOE núm.147, de 20 de xuño de 1985).

Preme para ampliar

Preme para ampliar