Desculpas

9 de abril de 2019


O 22 de marzo Alternativas na Xustiza-Cut fixo público  un escrito no que constaban determinados datos personais dunha compañeira.

Advertido no día de hoxe o erro, procedemos a dar de baixa o referido escrito en todas as plataformas nas que foi colgado. Asi mesmo, pedimos desculpas polas posibles molestias ocasionadas.