Publicada a resolución coas adxudicacións das últimas prazas ofertadas para a súa cobertura

15 de abril de 2019

"Publicado na intranet"

Publicouse, con data do 12 de abril de 2019, a resolución coas adxudicacións da última publicación de prazas ofertadas para a súa cobertura en substitución entre persoal titular ao servizo da Administración de xustiza en Galicia.


Poden consultar a información na resolución de adxudicación de postos (só disponible na intrantet)

Os correspondentes acordos de substitución entre titulares serán enviados por correo electrónico aos/ás adxudicatarios/as, e serán comunicados, á súa vez, aos superiores funcionais dos órganos de orixe e destino para o seu coñecemento.