Concurso de traslados. Tramitación das solicitudes e prazo de presentación

20 de xullo de 2019

concurso_traslados_GTA
A confección da instancia no concurso de traslados debe facerse necesariamente vía web, a través do asistente de inscrición, a partir das 0:00 horas do día 19 de xullo e ata as 24:00 horas do día 9 de agosto de 2019.

Para realizar a solicitude do concurso pode consultarse o "Manual do asistencia de inscrición web".

Exclusivamente para a solución de dúbidas sobre o Asistencia de Inscrición está dispoñible o teléfono de atención ao usuario número 913904605.

Data de inicio de presentación de instancias:

19 de xullo de 2019

Data de fin de presentación de instancias:

9 de agosto de 2019

Ligazóns


MANUAL DEL ASISTENTE DE INSCRIPCION WEB (PDF. 1,67 MB)