Oposicións. Letrados Admón. Xustiza. Listaxes defintivas de aspirantes admitidos e excluídos

19 de xullo de 2019

Na páxina web do Ministerio de Xustiza publicouse a Orde do 9 de xullo de 2019, pola que se aproban as listas definitivas de aspirantes admitidos e excluídos ao proceso selectivo para ingreso no Corpo de Letrados da Administración de Xustiza.


Por error, D.ª Silvia Ballesta Serra, DNI n.º ***2533**, N.º Orden 596957 y D.ª M.ª Inés Cabirta Touzón, DNI n.º ***8691**, N.º Orden 562019, aparecían en la relación de aspirantes excluidos por el sistema general, turno libre. Se ha corregido el error y se publica nuevo listado con la relación definitiva de turno libre.

Asimismo, se publica nueva relación de aspirantes admitidos y excluidos en el turno de promoción interna, con indicación de aquellos que solicitaron conservar la nota del primer ejercicio de la convocatoria del año 2016.


Documentos asociados

Orden JUS_781_2019.Listas definitivas (PDF. 314 KB)

Relación definitiva PI con reserva de nota (PDF. 105 KB)

Relación definitiva TL (PDF. 276 KB)

Causas_Exclusión (PDF. 50 KB)