Acceso á vida laboral de empresa

31 de xaneiro de 2020

"publicado na intranet"

A partir do 3 de febreiro próximo os órganos xudiciais poden obter directamente - mediante a aplicación da Seguridade Social CEXSIL - os informes sobre VIDA LABORAL DE EMPRESA.
Dende esa data, esta será a única vía de acceso á devandita información. O procedemento para solicitar unha Vida Laboral de Empresa resúmese en primeiro solicitar a Vida Laboral a través do portal CExSIL e posteriormente descargar/visualizar a mesma no Portal de Conexións Externas da Seguridade Social a través da aplicación Despool Web. No Punto Neutro Xudicial atópase a documentación que indica a forma de solicitar e descargar os devanditos informes, no apartado Documentación/Manuales/Seguridad Social.