Novidades na campaña de vixilancia da saúde de 2020

22 de xaneiro de 2020

"publicado na intranet"

Comunícase que está previsto que a campaña de recoñecementos médicos comece o vindeiro mes de febreiro.

Este ano a solicitude do recoñecemento deberá facerse a través da OPAX.