O que a XUNTA DE GALICIA entende por "corrección de erros": "fusilar unha vacante"

29 de setembro de 2020

"publicado no DOG"

VICEPRESIDENCIA PRIMEIRA E CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA, XUSTIZA E TURISMO

CORRECCIÓN DE ERROS.
Resolución do 28 de xullo de 2020, da Dirección Xeral de Xustiza, pola que se convocan a concurso de traslado prazas vacantes entre funcionarios dos corpos e escalas de xestión procesual e administrativa, de tramitación procesual e administrativa e de auxilio xudicial da Administración de xustiza.