Chamamentos interinos 14.10.2020

14 de outubro de 2020

Os chamamentos realizados no día de hoxe son os seguintes:
A CORUÑA
 • Xulgado de Primeira Instancia e Instrución 1 BETANZOS - XPA - zona 1 - Desocupado por: baixa por enfermidade.
 • Decanato Servizo común de notificacións e embargos FERROL - AX - zona 1 - Desocupado por: outros.
 • Xulgado do Penal nº 2 CORUÑA - AX - zona 1 - Desocupado por: Licenza por enfermidade.
 • Decanato Primeira I/I BETANZOS - AX - zona 1 - Desocupado por: Substitución noutra unidade.
Nota: Comunicación do Servizo de Xustiza CORUÑA
Bo día

Aparte da publicación da oferta do día de hoxe, foron autorizados os seguintes nomeamentos de tramitación.Ao non ter ratio suficiente para a súa publicación, procederáse aplicar o procedimento de contactar cos dispoñibles na bolsa.

Non se trata de nomeamentos urxentes.

TRAMITACIÓN
 • Social 3.-A Coruña
 • 1ª instancia 3 - A Coruña
 • Menores

PONTEVEDRA
 • Xulgado de Violencia sobre a muller nº 1 VIGO - AX - SZ - Desocupado por: baixa por enfermidade.

Nota: Comunicación do Servizo de Xustiza VIGO

Este mércores 14 de outubro de 2020 non foi posible a publicación a través do OPAX das prazas ofertadas do corpo de tramitación procesual e administrativa por non existir a ratio de dúas persoas por praza.

Como consecuencia deberá comunicarnos no prazo de 24 horas (antes das 14:00 horas do xoves día 15 de outubro) a través do correo electrónico (servizoxustiza.vi@xunta.es) ou por fax (986 817001) a aceptación das prazas ofertadas e a orde de preferencia:

As prazas ofertadas son:
 • AUDIENCIA PROVINCIAL SECCIÓN N.1 de PONTEVEDRA – CTPA- IT
 • XDO. PRIMEIRA INST. E INSTR. N.1 de CANGAS – CTPA - IT
 • XDO. PRIMEIRA INST. E INSTR. N.3 de PONTEAREAS –CTPA- IT

Tal e como se recolle no artigo 20 da Orde de 4 de outubro de 2018 sobre selección e nomeamento de persoal interino, o luns día 19 de outubro de 2020 comunicaremoslle a relación de prazas aceptadas e as persoas seleccionadas.