Notificacion publicación prazas COMISION DE SERVIZO de nova creación

5 de febreiro de 2021


No día de onte pola DXX;  Comunícase que durante esta semana, está prevista a publicación na intranet de xustiza (http://intranet.xustiza.gal), e no sitio web da Vicepresidencia Primeira e Consellería de Presidencia, Xustiza e Turismo (https://cpapx.xunta.gal/comisions-de-servizo), da Resolución da Dirección Xeral de Xustiza, pola que se convoca a provisión en comisión de servizo, de forma temporal e por petición da persoa interesada, de postos de traballo nos órganos de nova creación entre funcionarios dos corpos e escalas ao servizo da Administración de xustiza.
Social nº 7 A Coruña.
Social nº 7 Vigo
Social n4 4 Lugo