PROGRAMA ANUAL DE VACACIONS 2021

20 de maio de 2021

"publicado na intranet"


Programa anual de vacacións 2021

A Dirección Xeral de Xustiza aprobou o Plan anual de vacacións 2021 para o persoal funcionario dos corpos ao servizo da Administración de xustiza (corpos de médicos forenses, de xestión procesual e administrativa, de tramitación procesual e administrativa e mais de auxilio xudicial), en servizo activo, que presten servizos na Administración de xustiza en Galicia. 
 
Pode consultar o programa na seguinte ligazón.