TRAXECTORIA PROFESIONAL. Casuística actual

29 de xuño de 2021


AXG-CUT ven de presentar escrito reseñando as eivas que atopamos na traxectoria profesional e as esixencias dende este sindicado para solucionalas e evitar a xudicialización do acordo...